Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

PRIME INSURANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΑΘΗΝΑ

Κεντρικά Γραφεία 
Λεωφ. Μεσογείων 303
15231 Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό Κέντρο  212 2127800 | Fax  212 2127899
Ε-mail  info@primeins.gr

 

Τμήμα Αποζημιώσεων

Τηλ.  212 2127862 | 212 2127981 | 212 2127815
Ε-mail  claims@primeins.gr

 

Κλάδος Υγείας

Ε-mail  health@primeins.gr